โปรดใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์เหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด:

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยทาง th.puma.com ("เว็บไซต์") รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของพูม่า และสื่อโซเชียลมีเดียที่ดำเนินการโดยพูม่าสำหรับประเทศไทย

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย กรณีฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความขัดหรือแย้งกัน ให้แก้ไขฉบับภาษาไทยให้ตรงตามฉบับภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564148338) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4001-4004 ชั้น 40 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย ("พูม่า" "เรา" หรือ "พวกเรา")

1. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

พูม่าจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอ้างอิงฐานต่อไปนี้ (1) การยินยอมของท่าน (2) สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาและก่อนทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการเริ่มทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านโดยครบถ้วน (3) หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของพูม่าทุกประการ (4) ประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประโยชน์อันชอบธรรมของพูม่าและบุคคลภายนอก ให้สมดุลกับประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต ซึ่งรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (6) ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (7) เพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ และต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย พูม่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนี้

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไอพี แอดเดรส)
 • ประเภทและรุ่นของโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์)
 • ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
 • เครื่องมือระบุชี้แหล่งทรัพยากรสากล (URL) เต็มรูปแบบ
 • ข้อมูลการซื้อ
 • พฤติกรรมการค้นดู

สำหรับรายละเอียดการใช้คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ แสดงอยู่ในหัวข้อด้านล่าง

บัญชีลูกค้า

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีลูกค้าได้ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน นอกจากนี้ท่านยังเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อรับการติดต่อจากพูม่าหรือไม่ หากท่านเลือกรับการติดต่อจากพูม่า ท่านสามารถระบุข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของพูม่าด้วย

ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ (ล็อกอิน) บัญชีลูกค้าเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และลบข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่านได้ตลอดเวลา

การเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนโดยเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

พูม่าอาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สื่อสารกับพูม่าและผู้ใช้รายอื่น เช่น พูม่าอาจเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์ รับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ภาพถ่าย ส่งข้อเสนอแนะหรือทำแบบสอบถาม หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย พูม่าอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เช่น เมื่อท่านให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วพูม่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่ท่านส่งข้อเสนอแนะเข้ามา (เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) ตลอดจนชื่อเล่น และข้อเสนอแนะของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปแล้วพูม่าจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ระบุตัวตนของท่านและใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการติดต่อกับท่าน หากท่านลงทะเบียนบัญชีกับร้านค้าออนไลน์ ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ (หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนบัญชีกับร้านค้าออนไลน์ ท่านยังคงสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในฐานะผู้เยี่ยมชม) กรณีที่ท่านเข้าร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทั่วไปแล้วพูม่าจะเก็บรวบรวมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่พูม่าอาจกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการระบุตัวตนและลงทะเบียนให้แก่ท่าน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการสะสมและแลกคะแนนสมาชิก และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์เชิงสถิติ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริการหลังการขาย การดำเนินการทางบัญชีและธุรการ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการจัดส่งข้อเสนอ ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจมีเงื่อนไขที่ระบุถึงการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะ

การซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า

หากท่านซื้อหรือพยายามซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า พูม่าจะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน เช่นข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างบัญชีลูกค้า ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่สำหรับสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน และคำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

พูม่าอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านกรณีคำสั่งซื้อมีปัญหา หรือเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการที่จำเป็นในการจัดส่งคำสั่งซื้อให้แล้วเสร็จ

พูม่าใช้บริการรับชำระเงินจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นพูม่าจึงไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายกันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของท่าน

วัตถุประสงค์อื่น ๆ

พูม่าอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามคำอธิบายข้างต้น และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านดำเนินการทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเพื่อทำการวิเคราะห์ พูม่าอาจใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่มีการใช้ข้อมูลอ้างอิงถึงตัวบุคคล จึงไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปยังตัวท่านได้

พูม่ายังอาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่อไปนี้

กรณีที่พูม่าจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขออาจส่งผลให้พูม่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ได้

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

พูม่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

พูม่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือพูม่าและบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการดำเนินการเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีขึ้นทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย โดยอาจเป็นการเปิดเผยต่อบริษัทในเครือและผู้ให้บริการซึ่งทำหน้าที่จัดเตรียมแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูล และเครื่องมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ (เช่น เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย การจำหน่ายสินค้า การส่งจดหมายข่าวและอีเมลแจ้งข้อมูล) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดหรือส่งเสริมการขาย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของพูม่าตลอดกระบวนการสั่งซื้อ

ในบางกรณี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อให้บริษัทในเครือพูม่าหรือผู้ให้บริการทำการประมวลผล โดยอาจเป็นประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ได้พิจารณาว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอแล้วหรือไม่

กรณีจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่อาจถือได้ว่าต่ำกว่าประเทศไทย พูม่าจะใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองเพียงพอ หรือเพื่อให้แน่ใจว่า พูม่าสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ เช่น พูม่าอาจเข้าทำสัญญารับประกันกับบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่โอน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ามาตรฐานที่ใช้บังคับตามกฎหมายของประเทศไทย

พูม่าจะกำหนดให้บริษัทในเครือพูม่า และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากพูม่านั้นดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยอาจมีการเปิดเผยเนื้อหาที่ท่านให้ไว้ เช่น เนื้อหาจากการที่ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ภาพถ่าย ดังนั้นท่านควรแสดงเนื้อหาเฉพาะที่ท่านยินดีเปิดเผยเท่านั้น

ในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยอาจมีเงื่อนไขที่ระบุถึงการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะ เช่น ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอาจมีเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมที่อาจมีการระบุชื่อผู้ชนะ หรือเผยแพร่ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรืออาจมีการนำภาพเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อท่านซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า ข้อมูลของท่านจะมีการเปิดเผยไปยังผู้ให้บริการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลการชำระเงิน หากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์ ข้อมูลของท่านอาจมีการเปิดเผยไปยังผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับพูม่า เพื่อบันทึกการสะสมหรือแลกคะแนนสมาชิกในการซื้อสินค้าของท่าน เป็นต้น

3. คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

พูม่ามีการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย สำหรับคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กจัดเก็บอยู่ในโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของอุปกรณ์ปลายทางของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เพื่อติดตาม เก็บบันทึก และรับรู้การดำเนินการและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยตลอดระยะเวลา/หลังสิ้นสุดการใช้งานโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) นอกจากนี้ คุกกี้และคุกกี้ไอดียังทำให้ระบบรู้จักโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่าน เช่น หลังจากที่ออกจากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถเรียกคืนสินค้าในรถเข็นหรือรับชมสินค้าที่ท่านเข้าชมล่าสุดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย (รวมถึงประเภทและวัถตุประสงค์ของคุกกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้) สามารถติดตามได้ในนโยบายคุกกี้ของพูม่า

พูม่าใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เครื่องมือดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เก็บรวบรวมสถิติ และสร้างแผนที่ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Heat Map) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้จะนำไปสร้างข้อมูลนิรนามหรือข้อมูลภายใต้นามแฝง 

พูม่ายังอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะให้แก่ท่าน เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ พูม่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของพูม่า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่พูม่าเสนอขาย และทำให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยของท่านมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

4. พูม่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

พูม่าให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในทางองค์กร ทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสียหาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข หรือการนำไปใช้โดยอุบัติเหตุ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกันการประมวลผลในรูปแบบอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ พูม่าใช้เทคนิครักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสถานที่จัดเก็บข้อมูล เช่น เมื่อท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูล หรือเข้าถึงข้อมูลของท่านทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย จะมีการใช้งานระบบเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย เช่น ผ่านระบบ SSL (หรือที่รู้จักในชื่อ HTTPS) ข้อมูลของท่านจะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนการส่งข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พูม่าใช้มาตรการควบคุมการเข้าถึงที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครอง และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรและผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือในการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ย่อมไม่มีวิธีการใดที่มั่นคงปลอดภัยโดยปราศจากข้อบกพร่อง ดังนั้นแม้ว่าพูม่าจะใช้ความพยายามในการดำเนินวิธีการอันเป็นที่ยอมรับในทางพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านแล้วนั้น พูม่าไม่อาจรับรองได้ว่า การรักษาความปลอดภัยของตนจะปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ

5. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

พูม่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นจะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม พูม่าอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่านั้นหากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ นโยบายองค์กร ระเบียบการดำเนินงาน หรือเมื่อจำเป็นในกรณีเกิดข้อพิพาท

6. เว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือพูม่าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

อนึ่ง เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีการส่งคุกกี้ของตนเองไปยังผู้ใช้งานเว็บไซต์ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นท่านจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเว็บไซต์นั้น ๆ

7. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและเป็นกรณีที่ต้องได้รับการยินยอม ท่านควรขอรับการยินยอมจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังพูม่า ซึ่งรวมถึงการสร้างบัญชีลูกค้าหรือส่งคำสั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า

8. การยกเลิกการสมัครสมาชิกข่าวสารทางการตลาด

หากท่านเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดจากพูม่า (ดังที่กล่าวมาข้างต้น) ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ (ล็อกอิน) บัญชีลูกค้า (ถ้ามี) เพื่อแก้ไขการตั้งค่าของท่านได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านยังสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกข่าวสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลขอยกเลิกการสมัครสมาชิกมายัง ([email protected]) และ/หรือคลิกที่ลิงก์การยกเลิกการสมัครสมาชิกที่แสดงอยู่ในข้อความสื่อสารดังกล่าว

9. สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้ (โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา แต่การเพิกถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของพูม่า และมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางประการ เช่น พูม่าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และพูม่าแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้พูม่าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ (ล็อกอิน) บัญชีลูกค้าของท่านเพื่อปรับปรุงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครองของพูม่าได้
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และมีสิทธิขอให้พูม่าโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้พูม่าลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครอบครองของพูม่านั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เป็นนิรนาม)
 • สิทธิในการระงับการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้พูม่าจำกัดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เช่น กรณีที่ท่านโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของพูม่า และพูม่าจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ยกเว้นพูม่าจะสามารถแสดงเหตุผลอันชอบธรรมด้วยกฎหมายที่เหนือกว่าได้ และ
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิใดก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อพูม่าตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง

พูม่าจะพยายามตอบคำร้องแต่ละรายการโดยเร็ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายอนุญาต พูม่าอาจพิจารณาปฏิเสธคำขอตามสมควรและโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ

10. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อพูม่าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง พูม่าจะพยายามแก้ไขปัญหาของท่านโดยเร็ว และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน ก่อนจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564148338 
เลขที่ 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4001-4004 ชั้น 40 ถนน สุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  

11. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

พูม่าอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะประกาศทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

ท่านมีหน้าที่หมั่นตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในเวลานั้น ๆ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

 

ข้อมูลคุกกี้

1. ขอบข่ายการใช้คุกกี้

หัวข้อ "ข้อมูลคุกกี้" นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์พูม่าของประเทศไทยทาง th.puma.com

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้

คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กจัดเก็บอยู่ในโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของอุปกรณ์ปลายทางของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ในการใช้คุกกี้จะทำให้การดำเนินการและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยได้รับการติดตามและเก็บบันทึกตลอดระยะเวลา/หลังสิ้นสุดการใช้งานโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) นอกจากนี้ ทำให้ระบบรู้จักโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่าน เช่น หลังจากที่ออกจากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถเรียกคืนสินค้าในรถเข็นหรือรับชมสินค้าที่ท่านเข้าชมล่าสุดได้

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

3.1 คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies)

อันดับแรก พูม่าจะใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-party Cookies) เช่น คุกกี้ที่ติดตั้งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเอง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของพูม่าเท่านั้น

3.2 คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party cookies)

เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยยังมีการติดตั้งคุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party cookies) ซึ่งติดตั้งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และ/หรือโดเมนอื่น ๆ โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ ในการใช้คุกกี้กลุ่มนี้จะทำให้ระบบสามารถติดตามโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่านได้แม้อยู่นอกเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย เช่น เพื่อให้พูม่าสามารถแสดงโฆษณาทางเว็บไซต์ของกิจการที่เป็นพันธมิตรได้

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาคุกกี้

4.1 คุกกี้ชั่วคราว

คุกกี้ส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นคุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) ซึ่งจะจัดเก็บในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเฉพาะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น

4.2 คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)

นอกจากนี้ พูม่ายังใช้คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) ซึ่งจะยังคงเก็บอยู่ในโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่านหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเยี่ยมชมแล้ว คุกกี้นี้จะลบตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันที่กำหนด

5. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

5.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น

พูม่าใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์ และเพื่ออนุญาตให้คุณสมบัติการทำงานบางประการสามารถทำงานในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยได้

5.2 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

นอกจากนี้ พูม่ายังใช้คุกกี้สำหรับจดจำโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ฟังก์ชันบางส่วนสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจดจำอัตโนมัติและการตั้งค่าภาษา การเรียกคืนเนื้อหาในรูปแบบใดก็ตามที่รวบรวมไว้ หรือการเรียกคืนรถเข็นสินค้าหลังออกจากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยและกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้ง

5.3 คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

พูม่ายังใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยของท่าน และทำการประเมินโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อให้ได้สถิติที่จะช่วยให้พูม่าสามารถปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

5.4 คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (ซ้ำ)

อันดับสุดท้าย พูม่าใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการตลาด เช่น ทำให้พูม่าสามารถแสดงโฆษณาทางเว็บไซต์ของกิจการที่เป็นพันธมิตรได้

6. การตั้งค่าคุกกี้โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์

ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) เพื่อจำกัดการจัดเก็บคุกกี้บางตัวทางเว็บไซต์ทั้งหมดของพูม่า หรือไม่ให้มีการเก็บรักษาคุกกี้ใด ๆ หรือลบทิ้งคุกกี้บางตัวที่จัดเก็บไว้แล้วได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากคู่มือโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) ของท่าน หรือส่วนงานช่วยเหลือ

โดยทั่วไปแล้วหลังจากตั้งค่าโปรแกรมค้นดู (เบราว์เซอร์) เพื่อจำกัดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านจะยังคงเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของพูม่าได้ แต่ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง อาจทำให้ฟังชันของเว็บไซต์พูม่าทำงานได้อย่างจำกัด