โปรดใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์เหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด:

ร้านค้าออนไลน์พูม่า ประเทศไทย – เงื่อนไขการซื้อสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการซื้อสินค้า") ใช้บังคับสำหรับการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของพูม่าทาง th.puma.com ("ร้านค้าออนไลน์ของพูม่า")

1. ร้านค้าออนไลน์ของพูม่า

ร้านค้าออนไลน์ของพูม่าในประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564148338) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4001-4004 ชั้น 40 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย ("พูม่า")

2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 ผู้ที่มีสิทธิซื้อสินค้า

ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของพูม่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (ก) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่ใช้ผู้ไร้ความสามารถในทางกฎหมายในลักษณะอื่น ๆ และ (ข) เป็นการซื้อสินค้าในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้คนสุดท้าย (End User) เช่น ห้ามซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของพูม่าเพื่อนำไปขายต่อ

2.2 การส่งคำสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้า ท่านควรตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับพูม่าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง เช่น กรณีที่พูม่ามีค่าขนส่งเพิ่มเติมจากข้อมูลที่อยู่ไม่ถูกต้อง

2.3 คำสั่งซื้อสินค้า

การแสดงสินค้าทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่าเป็นคำเชิญให้ท่านส่งคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เมื่อท่านคลิกคำว่า "ส่งคำสั่งซื้อ" ในขั้นตอนสุดท้ายเท่ากับท่านได้จัดทำข้อเสนอซื้อสินค้าที่ท่านเลือกไว้ในถุงชอปปิง

3. การตอบรับคำสั่งซื้อ

เมื่อพูม่าตอบรับคำสั่งซื้อแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมล ซึ่งถือเป็นการตอบรับคำสั่งซื้อสินค้าของท่านจากพูม่า และเป็นการจัดทำสัญญาขายที่มีผลพูกพันระหว่างท่านกับพูม่า

หากท่านไม่ได้รับอีเมลแจ้งจากพูม่าภายใน 1 วันนับจากวันส่งคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อพูม่า (ตามข้อมูลสำหรับพูม่าด้านล่าง) เพื่อตรวจสอบสถานะ 

พูม่าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ และจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลหากคำสั่งซื้อโดนปฏิเสธ 

หากสินค้ารายการที่ใดสั่งซื้อขายหมดขณะทำการสั่งซื้อ หรือหากเกิดกรณีคำสั่งซื้อขัดแย้งกันจนทำให้สินค้าขาดแคลน พูม่าอาจไม่สามารถอนุมัติหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ และจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล กรณีนี้พูม่าจะคืนเงินที่ชำระเข้ามาแล้ว

4. สินค้า

4.1 การมีสินค้าพร้อมจัดส่ง

ร้านค้าออนไลน์ของพูม่าอาจแสดงรายการสินค้าประเภทต่าง ๆ กันเป็นครั้งคราว 

พูม่าขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนสินค้าในการทำรายการซื้อแต่ละครั้งหรือต่อลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พูม่าอาจใช้สิทธิดังกล่าวในกรณีเป็นสินค้ารุ่นจำกัด (Limited Edition) หรือจำกัดการผลิต

สินค้าทั้งหมดที่แสดงในร้านค้าออนไลน์ของพูม่าขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายในเวลานั้น ๆ กล่าวคือ แม้พูม่าจะใช้ความพยายามดำเนินการให้ร้านค้าออนไลน์ของพูม่าแสดงข้อมูลสินค้าตามที่มีอยู่ แต่สินค้าที่แสดงทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่าอาจไม่มีจำหน่ายก็เป็นได้

4.2 ข้อมูลสินค้า

สินค้าต่าง ๆ อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในเรื่องของสีและข้อแตกต่างอื่น ๆ เนื่องจากที่มาของรูปภาพแตกต่างกัน เทคโนโลยีการแสดงผล หรือเหตุผลทางเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (ก) พูม่าไม่ต้องรับผิดสำหรับความแตกต่างและความคลาดเคลื่อนดังกล่าว และ (ข) พูม่าไม่มีหน้าที่และไม่ต้องรับผิดต่อข้อผิดพลาดในเรื่องการพิมพ์ตัวสะกด คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดที่ปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของพูม่า

4.3 การดูแลและจัดการสินค้า

พูม่าขอให้ท่านให้ความสำคัญกับคำแนะนำว่าด้วยการดูแลและจัดการสินค้า หรือคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้บนฉลาก และป้ายติดสินค้า ทั้งนี้เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย พูม่าไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการดูแลและจัดการสินค้าโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการจัดการสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามคำแนะนำ

5. การกำหนดราคา

ราคาสินค้าที่ระบุเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และจะแสดงราคาในสกุลเงินบาท (฿)

พูม่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่ท่านจะส่งคำสั่งซื้อสินค้า

พูม่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

6. การจัดส่งและค่าจัดส่งสินค้า

พูม่าจะจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุในคำสั่งซื้อ และจะจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นพื้นที่ทางการทหารและพื้นที่หวงห้าม

สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 1,500 บาท (฿) ขึ้นไป พูม่าจะดำเนินการจัดส่งรูปแบบมาตรฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากคำสั่งซื้อมีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท (฿) จะมีค่าจัดส่ง 80 บาท (฿)

พูม่าจะทำการจัดส่งสินค้าในวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย ในการสั่งซื้อสินค้าท่านจึงควรพิจารณาวันหยุดนักขัตฤกษ์ร่วมด้วย

สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าเป็นเพียงระยะเวลาที่คาดไว้เท่านั้น โดยไม่ถือเป็นกำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามโดยเข้มงวด ท่านจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินชดเชยหากการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาจัดส่งที่คาดไว้ กรณีนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

7. การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกชำระเงินวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

พูม่าใช้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นพูม่าจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านได้

8. การส่งคืนสินค้า

8.1 การสมัครใจใช้สิทธิส่งคืนสินค้าภายใน 14 วัน

พูม่ามีนโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน (Returns and Refund Policy) ซึ่งโดยมากแล้ว ลูกค้าจะสามารถส่งคืนสินค้าที่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของพูม่าได้หากเปลี่ยนใจ (โดยมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นตามความต้องการเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคล) ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน และจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีสภาพและบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมเช่นตอนที่ได้รับสินค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดตาได้จากคำแนะนำที่ให้ไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน

สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต พูม่าจะคืนเงินด้วยวิธีการเดียวกับที่ท่านทำรายการเข้ามาครั้งแรก

สำหรับการชำระเงินปลายทาง พูม่าจะโอนเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน กรณีนี้ท่านจะต้องส่งข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านมาให้กับพูม่าทางอีเมล และควรเข้ารหัสอีเมลดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพูม่าขอสงวนสิทธิ์ระงับการคืนเงิน หากชื่อผู้ซื้อไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

ในการคืนเงินดังกล่าวจะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกกรณี

ทั้งนี้ พูม่าจะคืนเงินให้แก่ท่านเมื่อได้รับคืนสินค้าในสภาพดีแล้วเท่านั้น

8.2 การส่งคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง

เมื่อได้รับการจัดส่งสินค้าแล้ว ท่านควรตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบ หากพบการชำรุดบกพร่อง หรือหากท่านเห็นว่า สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับสินค้าที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้งให้พูม่าทราบภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้า และส่งคำร้องตามวิธีการที่พูม่ากำหนด

พูม่าจะตรวจสอบคำร้องของท่าน หากพบว่าท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงิน พูม่าจะคืนเงินให้แก่ท่านด้วยวิธีการเดียวกับที่ท่านทำรายการเข้ามาครั้งแรก อนึ่ง ในการคืนเงินดังกล่าวจะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกกรณี

สามารถศึกษาขั้นตอนการส่งคืนสินค้าของพูม่าได้ในหน้าการส่งคืนสินค้า 

8.3 ความคุ้มครองตามกฎหมาย

ท่านอาจมีสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภค อันเป็นสิทธิและการเยียวยาที่ไม่อาจละเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ นอกจากสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายแล้ว ท่านยังมีสิทธิตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของพูม่า

9. การเปลี่ยนสินค้า

พูม่าไม่มีนโยบายเปลี่ยนสินค้า หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ท่านจะต้องส่งคืนสินค้าที่สั่งซื้อเพื่อขอรับเงินคืน จากนั้นจึงทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ท่านจะได้รับการคืนเงินสำหรับการส่งคืนสินค้าเมื่อเป็นไปตามนโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน (Returns and Refund Policy) ของพูม่าเท่านั้น

10. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการซื้อสินค้า

พูม่าอาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการซื้อสินค้าฉบับนี้ได้ตลอดเวลา และจะเผยแพร่เงื่อนไขการซื้อสินค้าที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามจะมีผลบังคับต่อการซื้อสินค้าทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อที่ส่งทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่าใน/หลังวันที่เงื่อนไขการซื้อสินค้าที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลบังคับ

ท่านมีหน้าที่หมั่นตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ใช้บังคับในเวลานั้น ๆ ก่อนส่งคำสั่งซื้อ

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

พูม่าจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพูม่า (สามารถอ่านได้ที่นี่) ในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของพูม่าจะถือว่าท่านยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยของมูลส่วนบุคคลของตน ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพูม่า

11.2 การชดใช้จากลูกค้า

ท่านตกลงว่าจะชดใช้ให้แก่พูม่าสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายตามสมควรทุกประการที่อาจเกิดขึ้นกับพูม่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่เป็นผลมาจากผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทำไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ซื้อสินค้าฉบับนี้ หรือกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ซื้อสินค้าฉบับนี้ ไม่ว่าส่วนใด

11.3 ความตกลงทั้งหมดและการไม่ยกเว้นความคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้าฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและพูม่าเพื่อการซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของพูม่า เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย โดยยกเว้นเงื่อนไขและคำรับประกันโดยนัยทุกประการ เงื่อนไขการซื้อสินค้านี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย กรณีฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความขัดหรือแย้งกัน ให้แก้ไขฉบับภาษาไทยให้ตรงตามฉบับภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน การใช้งานเว็บไซต์ th.puma.com รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ของพูม่าให้ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย แยกจากเงื่อนไขการซื้อสินค้าฉบับนี้

11.4 ความคุ้มครองที่ไม่สามารถยกเว้นได้

แม้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้มุ่งหมายจะยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือการเยียวยาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจมีอยู่ตามกฎหมาย อันไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ("ความคุ้มครองตามกฎหมาย") ทั้งนี้เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย  พูม่าขอจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวไว้ดังนี้ (ก) (สำหรับการให้บริการ) ให้บริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการดังกล่าวอีกครั้ง และ (ข) (สำหรับผลิตภัณฑ์) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนดังกล่าว

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย

กรณีมีเหตุพิพาทใดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการซื้อสินค้านี้ให้ยื่นต่อศาลของประเทศไทยตามความเหมาะสม โดยให้ศาลของประเทศไทยเป็นศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

11.6 วิธีการติดต่อพูม่า

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์มีข้อกังวลหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของพูม่าได้ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้า

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 02-460-9168