โปรดใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์เหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด:

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการใช้งาน") ใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยทาง th.puma.com ("เว็บไซต์") ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่งหมายสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่นอกประเทศไทยใช้งานเว็บไซต์ และผู้ที่อยู่นอกประเทศไทยจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยทันที แต่สามารถใช้งานเว็บไซต์พูม่าประจำประเทศของตน หรือเว็บไซต์พูม่าสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกได้ทาง global.puma.com ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับของตนเอง

เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ยังใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด (เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ และติ๊กต๊อก) ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการอ้างอิงถึง "เว็บไซต์" และ "เนื้อหา" ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ให้มีความหมายรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว
 

1. การดำเนินการเว็บไซต์พูม่า

เว็บไซต์พูม่าในประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564148338) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4001-4004 ชั้น 40 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย ("พูม่า")

2. การใช้งานเว็บไซต์

ก่อนใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยและเนื้อหา (ตามคำนิยามด้านล่าง) ที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ผู้ใช้งานกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจนเนื้อหา ข้อมูล ข้อแนะนำ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดเตรียมไว้ใน/ผ่านทางเว็บไซต์

ร้านค้าออนไลน์ของพูม่าถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ของพูม่าสามารถอ่านได้ในเงื่อนไขการซื้อสินค้า

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยถือว่าผู้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานจะต้องออกจากเว็บไซต์ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 

3. เนื้อหาในเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบหรือแสดงในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ไอคอน เครื่องหมายการค้า ข้อความ กราฟฟิก ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของและเป็นทรัพย์สินของบริษัทใหญ่ คือ พูม่า เอสอี (PUMA SE) หรือบริษัทในเครือพูม่า เอสอี (รวมถึงพูม่า) ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการเนื้อหา สำหรับส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาและการออกแบบทั่วไปนั้นอาจได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามคัดลอกหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบใดก็ตามของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้หรือสัญญาฉบับอื่นที่มีอยู่กับพูม่า

4. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดเป็นและจะยังคงเป็นของบริษัทใหญ่คือ พูม่า เอสอี (PUMA SE) หรือบริษัทในเครือพูม่า เอสอี (รวมถึงพูม่า) ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการเนื้อหา แล้วแต่กรณี ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าชม เล่น พิมพ์ และดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงทางเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ใช้เป็นข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในทางการค้าเท่านั้น ยกเว้นในเว็บไซต์จะมีเอกสารระบุเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีเฉพาะ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ดัดแปลงสื่อใด ๆ และจะต้องไม่คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต สร้างสรรค์ผลงานดัดแปลงสืบเนื่อง โอน หรือจำหน่ายเนื้อหาใด ๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่นำเนื้อหาไปใช้ซ้ำหากไม่ได้รับการยินยอมหรือคำสั่งจากพูม่า ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์แห่งเงื่อนไขการใช้งานนี้ ห้ามผู้ใช้งานเว็บไซต์นำเนื้อหาใดก็ตามไปใช้ในเว็บไซต์อื่นหรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์อื่นที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินอื่นใดออกจากเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

กรณีผู้ใช้งานเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกรีนเซฟเวอร์ แอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ไอคอน วิดีโอ และวอลเปเปอร์) จากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยถือว่าพูม่าหรือผู้อนุญาตของพูม่าได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ดำเนินการดังกล่าวต่อซอฟต์แวร์ รวมทั้งแฟ้มข้อมูล (ไฟล์) รูปภาพที่ประกอบในซอฟต์แวร์หรือสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว และข้อมูลประกอบซอฟต์แวร์นั้น (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") แต่ไม่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ใดให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่นำไปแจกจ่ายต่อ จำหน่าย แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือลดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ด้วยประการอื่นจนอยู่ในรูปแบบที่คนสามารถอ่านได้

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และชื่อทางการค้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ในเครือพูม่า บรรจุภัณฑ์ และ/หรือเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่นั้น ("เครื่องหมายการค้า") ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทใหญ่คือ พูม่า เอสอี (PUMA SE) หรือบริษัทในเครือพูม่า เอสอี (รวมถึงพูม่า) ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการเนื้อหา (แล้วแต่กรณี) แต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมถึงการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพูม่า นอกจากนี้ยังห้ามนำเครื่องหมายการค้าใดก็ตามไปใช้ในเว็บไซต์อื่นหรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์อื่นที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย หรือจัดเก็บหรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยในเว็บไซต์อื่น หรือสร้างลิงก์ (Link) หรือดีพลิงก์ (Deep Link) หรือข้อความหลายมิติ (Hypertext) ระหว่างเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยกับเว็บไซต์อื่น หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากพูม่า หรือหากไม่ได้รับคำสั่งจากพูม่า

5. การไม่รับประกัน

ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยและเนื้อหาของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบที่เป็นในปัจจุบัน (As Is) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ข้อมูลทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยให้ไว้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นคำแนะนำแต่อย่างใด

พูม่าไม่ขอรับรองหรือรับประกันใด ๆ ว่า ข้อมูลและ/หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันด้วยว่า เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ นอกจากนี้ พูม่าไม่ใช่ผู้จัดวางระบบเชื่อมต่อหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใดเป็นการเฉพาะ จึงไม่อาจรับรองหรือรับประกันได้ว่า เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยจะให้บริการได้โดยไม่สะดุดหรือปราศจากข้อผิดพลาด พูม่าไม่ขอให้คำรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาทางเว็บไซต์ในแง่ของความถูกต้องเป็นจริง ความเพียงพอ ความเป็นประโยชน์ ทันต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่น ๆ สูงสุดเท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมายในแต่ละกรณี

6. การจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้งานเว็บไซต์เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยจะต้องยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ พูม่า หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการใดของพูม่า หรือตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบุคคลดังกล่าว หรือผู้อื่นที่มีส่วนในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (และผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องปลดเปลื้องบุคคลดังกล่าวให้พ้นจากความรับผิดใด ๆ ทุกประการ) สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่อง ตลอดจนความสูญหายหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (ไม่ว่าจะด้วยความประมาทเลินเล่อหรืออื่น ๆ) ที่เป็นผลมาจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือเนื้อหาของพูม่า ประเทศไทย หรือสื่อหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีไว้ให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทางพูม่า ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากไวรัส หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องด้วยประการอื่นกับเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ แม้ในกรณีที่พูม่าได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดในข้อ 6 นี้มิได้ประสงค์จะยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรืออันตรายต่อร่างกายที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อที่มีเหตุจากพูม่า

7. ลิงก์เชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

บางครั้ง เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยอาจจัดให้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความเป็นเจ้าของและควบคุมโดยบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือพูม่า เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ลิงก์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงผู้ใช้งานเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์และบริการของพูม่า จึงอยู่นอกวิสัยควบคุมของพูม่า ซึ่งรวมถึงลิงก์เชื่อมโยงไปยังพันธมิตรที่อาจใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงทำแบรนด์ร่วมกัน (Co-branding) เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของตนเองต่างหาก พูม่าจึงไม่ขอรับผิดชอบและไม่อาจรับผิดต่อเนื้อหาและกิจกรรมทางเว็บไซต์ดังกล่าว ในการเยี่ยมชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้งานเว็บไซต์จึงต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง

อนึ่ง เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการส่งคุกกี้ของตนเองไปยังผู้ใช้งานเว็บไซต์ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นในการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ใช้จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ

8. การใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด

ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่หรือส่งเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (ตามคำนิยามด้านล่าง) ที่เป็น/อาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือที่เป็นการข่มขู่ เป็นเท็จ ชี้นำให้เข้าใจผิด ยั่วยุ หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว มีลักษณะอนาจาร เป็นภาพลามก ดูถูกเหยียดหยาม เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย หรือที่อาจเป็นการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือเป็นความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือที่อาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือฝ่าฝืนกฎหมายใดก็ตามด้วยประการอื่น พูม่าอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวพิจารณาห้ามผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยได้ตลอดเวลา รวมถึงกรณีที่พูม่าเชื่อว่า เป็นการใช้งานเว็บไซต์โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยเพื่อโฆษณาหรือทำการชี้ชวนทางในพาณิชย์ใด ๆ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ โรบอต ครอว์เลอร์ สไปเดอร์ เครื่องมือดึงข้อมูล (Page Scraper) ตลอดจนวิธีการหรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ ในการ (ก) เข้าถึง คัดลอก ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือติดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือหลบเลี่ยงโครงสร้างหรือการนำเสนอของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือ (ข) แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือรายการที่ดำเนินการทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือแทรกแซงหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยของบุคคลอื่น หรืออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลภายนอกในการซื้อผลิตภัณฑ์ใดทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย ไม่ว่าจะในส่วนใดหรือส่วนประกอบใด หรือระบบใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยการแฮ็ก การเข้าถึงรหัสผ่าน (Password Mining) หรือวิธีการอื่น ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

9. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ความเห็น งานศิลปะ กราฟฟิก ภาพถ่าย ลิงก์ คำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อมูล วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ ("เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้") ไม่ถือเป็นเนื้อหาที่เป็นความลับ และไม่ถือเป็นเนื้อหาที่มีกรรมสิทธิ์ ดังนั้น พูม่าจึงมีสิทธิอันปราศจากค่าสิทธิและไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ คัดลอก เผยแพร่ และเปิดเผยเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอกทั่วโลก ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ไม่ว่าจะผ่านสื่อใด (การอนุญาต) ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบและตกลงว่า พูม่าเป็นเพียงช่องทางเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เท่านั้น และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ พูม่าจะไม่ (และไม่ได้มีหน้าที่) หมั่นติดตามเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งเผยแพร่โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือควบคุมดูแลบรรดาผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเพียงนัยทั่วไปของข้อความที่กล่าวมา ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบและตกลงว่า ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นที่แสดงหรือประกอบอยู่ในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของพูม่าเสมอไป ในการใช้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จึงต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้งานเว็บไซต์เผยแพร่หรือส่งเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่เป็นต้นฉบับโดยแท้จริงของตนเท่านั้น และไม่มีลักษณะดังนี้ (ก) เป็นการคัดลอกงานของผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยประการอื่นใด (ข) ละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ค) ประกอบไปด้วยข้อความที่เป็นเท็จ หมิ่นประมาท หรือดูถูกเหยียดหยาม (ง) ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยประการใด (จ) ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับรองและรับประกันด้วยว่าตนสามารถให้การอนุญาตตามข้อกำหนดในวรรคนี้ได้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงว่าจะชดใช้ให้แก่พูม่าและบริษัทในเครือของพูม่า และคุ้มครองพูม่าและบริษัทในเครือของพูม่าให้ได้รับการชดใช้สำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย การสูญหาย และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือประสบแก่พูม่าหรือบริษัทในเครือของพูม่า โดยเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่งหรือเผยแพร่ หรือใช้งานเว็บไซต์ด้วยประการอื่น

พูม่าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปิดกั้น (บล็อก) หรือลบทิ้งเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่งหรือเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่พูม่าเชื่อว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ (รวมถึงสื่อต่าง ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยมิควร หรือมีความเสี่ยงที่จะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย) หรือที่พูม่าเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงว่า หากตนพบว่าเนื้อหาใดก็ตามที่สร้างโดยผู้ใช้ (หรือเนื้อหาอื่น) ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะแจ้งให้พูม่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที (ตามรายละเอียดในการติดต่อด้านล่าง) ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงด้วยว่า จะจัดเตรียมข้อมูลที่เพียงพอให้แก่พูม่า เพื่อให้พูม่าสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่นดังกล่าวว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนี้หรือไม่ พูม่าตกลงว่าจะใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อตรวจสอบคำร้องดังกล่าว และดำเนินการตามการพิจารณาด้วยดุลพินิจของพูม่าแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม พูม่าไม่อาจรับรองหรือรับประกันได้ว่า เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่นดังกล่าวนั้นจะถูกปิดกั้นหรือลบทิ้ง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือไม่

10. แนวคิดที่ไม่ประสงค์

พูม่ามีนโยบายที่จะไม่ตรวจสอบหรือรับการส่งแนวคิด ผลงานประดิษฐ์ การออกแบบ และ/หรือสื่อวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของพูม่า รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) รองเท้า เสื้อผ้า สินค้าและบริการเกี่ยวกับกีฬา) ไม่ว่าจะมีข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออื่น ๆ ("สื่อวัสดุ") จากบุคคลภายนอกองค์กรพูม่า ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์จึงไม่ควรเผยแพร่สื่อวัสดุใดทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือส่งให้กับพูม่าทางอีเมลหรืออื่น ๆ

11. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้งาน

พูม่าอาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะเผยแพร่เงื่อนไขการใช้งานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้วทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย และให้มีผลบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยหรือเนื้อหาในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ให้มีผลบังคับที่ระบุในเงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีหน้าที่หมั่นตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบัน ก่อนใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย หรือเนื้อหาในเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย

12. ข้อกำหนดทั่วไป

12.1 นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

พูม่าจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพูม่า (สามารถอ่านได้ที่นี่) ในการใช้งานเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของพูม่าจะถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยของมูลส่วนบุคคลของตน ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพูม่า

12.2 การชดใช้จากลูกค้า

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงว่าจะชดใช้ให้แก่พูม่าสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายตามสมควรทุกประการที่อาจเกิดขึ้นกับพูม่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่เป็นผลมาจากผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือกระทำผิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าส่วนใด

12.3 ความตกลงทั้งหมด และการไม่ยกเว้นความคุ้มครองตามกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์และพูม่าเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย โดยยกเว้นเงื่อนไขและคำรับประกันโดยนัยทุกประการ เงื่อนไขการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย กรณีฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความขัดหรือแย้งกัน ให้แก้ไขฉบับภาษาไทยให้ตรงตามฉบับภาษาอังกฤษ

กรณีผู้ใช้งานเว็บไซต์ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์พูม่า ประเทศไทย จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการซื้อสินค้า แยกจากเงื่อนไขการใช้งานนี้

12.4 ความคุ้มครองที่ไม่สามารถยกเว้นได้

แม้เงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีข้อกำหนดอื่นใด แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้มุ่งหมายจะยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือการเยียวยาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจมีอยู่ตามกฎหมาย อันไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ("ความคุ้มครองตามกฎหมาย") ทั้งนี้เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย  พูม่าขอจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวไว้ดังนี้ (ก) (สำหรับการให้บริการ) ให้บริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการดังกล่าวอีกครั้ง และ (ข) (สำหรับผลิตภัณฑ์) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนดังกล่าว

12.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย กรณีมีเหตุพิพาทใดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ยื่นต่อศาลของประเทศไทยตามความเหมาะสม โดยให้ศาลของประเทศไทยเป็นศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

12.6 วิธีการติดต่อพูม่า

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์มีข้อกังวลหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของพูม่าได้ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้า

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 02-460-9168