โปรดใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์เหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด:

นโยบายการคืนสินค้า

PUMA.com มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า และปรารถนาให้ท่านมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้า เช่นเดียวกับที่พูม่ายินดีให้บริการแก่ท่าน ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าบางรายการเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาสินค้าได้ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและไม่ผ่านการใช้งาน พูม่ายินดีรับคืนสินค้าภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ในการส่งคืนสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดิม
  2. สินค้าและป้ายแสดงข้อมูลจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
  3. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการซักล้าง ใช้งาน หรือดัดแปลงแก้ไข

เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากพูม่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการส่งคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ผ่านนัดรับสินค้า ลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่จะส่งคืน พร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์เดิมที่ใช้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า แพ็กใส่หีบห่อ และปิดผนึกหีบห่อให้สนิทด้วยเทป ทั้งนี้ห้ามลูกค้าปิดเทปลงบนบรรจุภัณฑ์ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะเกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ และจะทำให้คำขอส่งคืนสินค้าถูกปฏิเสธ

ในการส่งคืนสินค้าทุกกรณีกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง [email protected] พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้

สำหรับคำขอส่งคืนสินค้าด้วยวิธีนัดรับสินค้า

หัวข้ออีเมล: คำขอส่งคืนสินค้าด้วยวิธีนัดรับสินค้าสำหรับพูม่า - [ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ]

a. ชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อและนามสกุล) สำหรับนัดรับสินค้า
b. เบอร์มือถือสำหรับผู้ติดต่อ
c. ชื่อลูกค้า (ชื่อและนามสกุล)
d. ที่อยู่รับสินค้าและรหัสไปรษณีย์
e. สินค้าและปริมาณในการคืนสินค้า (โปรดระบุขนาด หากมี)
f. เหตุผลในการคืนสินค้า
g. วันที่รับสินค้า (อย่างน้อย 2 วันทำการนับจากวันที่ส่งอีเมล์กลับ)

เมื่อทีมบริการลูกค้าของเราได้รับอีเมลของคุณแล้ว พวกเขาจะดำเนินการสร้างป้ายกำกับการส่งคืน ป้ายกำกับการคืนสินค้านี้จะถูกส่งถึงคุณพร้อมกับการยืนยันคำขอคืนสินค้าและวันที่รับสินค้า กรุณาพิมพ์ฉลากนี้และติดไว้บนกล่องส่งคืน

ในวันที่ขอคืนสินค้า ตัวแทนพันธมิตรจัดส่งจะติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้สำหรับบุคคลที่ติดต่อเพื่อรับสินค้าตามที่ระบุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถขอรับคืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าได้

ข้อยกเว้นในการส่งคืนสินค้า

พูม่าไม่อนุญาตให้ส่งคืนสินค้าจำพวกบัตรของขวัญ ชุดชั้นใน (ยกเว้นบรา) ผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้า หน้ากาก ถุงเท้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล พูม่าขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอส่งคืนสินค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการเฉพาะรายเป็นสินค้าที่ไม่สามารถขอส่งคืนสินค้าได้ ยกเว้นจะมีความชำรุดบกพร่องจากการผลิตหรือวัสดุ ซึ่งลูกค้าสามารถขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล

โดยปกติแล้ว กระบวนการขอส่งคืนสินค้าจะใช้เวลาดำเนินการ 2-4 สัปดาห์ หากลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต พูม่าจะคืนเงินกลับไปยังช่องทางชำระเงินเดิม ส่วนการคืนเงินกรณีชำระค่าสินค้าปลายทางมีรายละเอียดดังนี้

การคืนเงินกรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/QR พร้อมเพย์

i.    สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติไปยังช่องทางการชำระเงินเริ่มต้น ภายใน7-14 วันทำการ

ii.    สำหรับการชำระเงินผ่านQR พร้อมเพย์

พูม่าจะคืนเงินด้วยการจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ซื้อ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินคืน ลูกค้าจะต้องส่งคำขอส่งคืนสินค้ามายังฝ่ายบริการลูกค้าผ่าน อีเมลเข้ารหัส พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้:

a. หมายเลขพร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชน)
b. ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ ที่ตรงกับชื่อบัญชีพร้อมเพย์

การคืนเงินกรณีชำระค่าสินค้าปลายทาง

ในการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบชำระเงินปลายทาง พูม่าจะคืนเงินด้วยการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินคืน ลูกค้าจะต้องส่งคำขอส่งคืนสินค้ามายังฝ่ายบริการลูกค้าผ่านอีเมลเข้ารหัส พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

i.    สำหรับการคืนเงินกรณีชำระค่าสินค้าปลายทาง

ก. ชื่อธนาคาร
ข. ชื่อบัญชี
ค. หมายเลขบัญชี

เราสามารถดำเนินการโอนเงินไปยังทุกธนาคารในประเทศไทย

ในการคืนเงินค่าสินค้า (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/QR พร้อมเพย์/ชำระเงินปลายทาง) พูม่าจะเริ่มดำเนินการคืนเงินเมื่อได้รับสินค้าส่งคืนมายังสำนักงานของพูม่าแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์